Doprava nad 1500 Kč zdarma.
Neohodnoceno

Collonil Leather Soap

 Čisticí a ošetřující pěna ve spreji na hladké usně. Čistí běžné nečistoty a chrání useň před popraskáním. Vhodná na obuv, kožené oděvy, galanterii a nábytek. Možnost využití i na syntetiku a gumu.

Kód: 1152
Značka: Collonil
190 Kč
Kategorie: Ostatní

Návod na použití Leather Soap

Nanášejte vždy na suchý povrch!
Po protřepání naneseme pěnu na čistý hadřík a povrch s ním ošetříme.
 Po zaschnutí useň, syntetiku,gumu přeleštíme.

Není vhodný na drsnou useň a semiš!

Povinné informace Leather Soap

Pokyny pro bezpečné zacházení
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.